Táo trong chảo

Gọt vỏ táo và cắt thành từng lát mỏng.

Trộn với đường, quế và nhục đậu khấu.

Chiên trong chảo với bơ và nước, thỉnh thoảng đảo đều.

Tôi sẵn sàng trong khoảng 8-10 phút, khi táo đã mềm, nhưng không được nhuyễn.